1. This is a cute pic OwO

  This is a cute pic OwO

  4 days ago  /  3 notes

 2. Saeko OwO

  Saeko OwO

  2 weeks ago  /  0 notes

 3. So cute >w<

  So cute >w<

  3 weeks ago  /  10 notes

 4. Epic Zoro pic. owo

  Epic Zoro pic. owo

  4 weeks ago  /  11 notes

 5. Summer Wars. OwO

  Summer Wars. OwO

  4 weeks ago  /  2 notes

 6. Mako have seen some shit. o.o

  Mako have seen some shit. o.o

  1 month ago  /  21 notes

 7. Epic pic of Satsuki. owo

  Epic pic of Satsuki. owo

  1 month ago  /  9 notes

 8. Meanwhile in Norway.

  Meanwhile in Norway.

  1 month ago  /  0 notes

 9. So cute &gt;w&lt;

  So cute >w<

  1 month ago  /  6 notes

 10. Maka from Soul Eater. OwO

  Maka from Soul Eater. OwO

  2 months ago  /  9 notes